Địa điểm: phòng 304, nhà B2 trường ĐH Ngoại Ngữ. 144 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email: nattest.dhnn2018@gmail.com
Hotline: 0243 754 9867 (hành chính)