Category Archives: Không xác định

LỊCH ĐĂNG KÝ THI NAT-TEST KỲ THÁNG 7, THÁNG 8 NĂM 2024

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 12/06/2024 Ngày hết hạn nhận hồ sơ của kỳ tháng 7.2024: 5/7/2024 ( tháng 7 chỉ nhận đăng ký 2 cấp độ là 4Q và 5Q) Ngày hết hạn nhận hồ sơ của kỳ tháng 8.2024: 12/7/2024 ( tháng 8 nhận các cấp độ thi: 2Q, 3Q, 4Q, […]

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THI NATTEST T5.2024

BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Hà Nội xin thông báo thời gian trả chứng chỉ Nattest kỳ tháng 5/2024 như sau: Thời gian: Từ 04/06/2024 đến 21/06/2024 Địa điểm: Tại phòng 304 nhà B2, trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội Thời gian làm việc: 9h00 – 11h30 ; 13h30h-16h các […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BỔ SUNG HỒ SƠ THI NAT-TEST KỲ THÁNG 6.2024

Thời gian nhận bổ sung tới hết ngày 31/5/2024 đối với tất cả các cấp độ từ N1 – N5 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 304 nhà B2 trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH QGHN ( Số 2 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội) Hồ sơ chuẩn bị gồm: 1 Chứng […]

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THI NAT-TEST KỲ T4.2024

BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Hà Nội xin thông báo thời gian trả chứng chỉ Nattest kỳ tháng 4/2024 như sau: Thời gian: Từ 20/05/2024 đến 21/06/2024 Địa điểm: Tại phòng 304 nhà B2, trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội Thời gian làm việc: 9h00 – 11h30 ; 13h30h-16h các […]

LỊCH TRẢ PHIẾU DỰ THI KỲ THÁNG 5.2024

BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội xin thông báo thời gian trả Phiếu Dự Thi kỳ T5/2024 như sau: Thời gian: trong 2 ngày 15/5/2024 và 16/5/2024 Địa điểm: tại Phòng 304 nhà B2 trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội Thời […]

Lịch trả Phiếu Dự Thi kỳ T4/2024

BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội xin thông báo thời gian trả Phiếu Dự Thi kỳ T4/2024 như sau: Thời gian: trong 2 ngày 17/4/2024 và 19/4/2024 Địa điểm: tại Phòng 304 nhà B2 trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội Thời […]

LỊCH ĐĂNG KÝ THI NAT-TEST KỲ THÁNG 5, THÁNG 6 NĂM 2024

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 12/04/2024 Ngày hết hạn nhận hồ sơ của kỳ tháng 5.2024: 3/5/2024 ( tháng 5 chỉ nhận đăng ký 2 cấp độ là 4Q và 5Q) Ngày hết hạn nhận hồ sơ của kỳ tháng 6.2024: 10/5/2024 ( tháng 6 nhận các cấp độ thi: 1Q, 2Q, 3Q, […]

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THI NAT-TEST KỲ T3.2024

BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Hà Nội xin thông báo thời gian trả chứng chỉ Nattest kỳ tháng 3/2024 như sau: Thời gian: Từ 08/04/2024 đến 19/04/2024, Địa điểm: Phòng 304 nhà B2 – trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội Thời gian làm việc: 9h00 – 11h30 ; 13h30h-16h các […]

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THI NATTEST KỲ T2.2024

. BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Hà Nội xin thông báo thời gian trả chứng chỉ Nattest kỳ tháng 2/2024 như sau: Thời gian: Từ 01/04/2024 đến 29/04/2024 Địa điểm: Tại phòng 304 nhà B2, trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội Thời gian làm việc: 9h00 – 11h30 ; 13h30h-16h […]

LỊCH ĐĂNG KÝ THI NAT-TEST T3.2024 VÀ T4.2024

Thời gian nhận hồ sơ: 26/02/2024 Ngày hết hạn nhận hồ sơ của kỳ tháng 3.2024: 8/3/2024 ( tháng 3 chỉ nhận đăng ký 2 cấp độ là 4Q và 5Q) Ngày hết hạn nhận hồ sơ của kỳ tháng 3.2024: 8/3/2024 ( tháng 4 nhận các cấp độ thi: 2Q, 3Q, 4Q, 5Q) Địa […]