THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY THI THÁNG 4.2022

9 / 100
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY THI THÁNG 4.2022

BTC Kỳ thi Nat-test tại điểm thi ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội xin thông báo xác nhận lại ngày thi Nat-test tháng 4

Ngày thi: 03/04/2022 ( CHỦ NHẬT)

( Tuy trên poster là ngày 10/04/2022 và trên trang chủ của Nattest cũng là ngày 10/4/2022. Nhưng do trùng với ngày nghỉ lễ 10/03/2022 âm lịch tại Việt Nam nên ngày thi sẽ đẩy lên sớm 1 tuần )

Ngày nhận Phiếu Dự Thi: 29/3/2022 – 31/03/2022

BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *