DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ THI NATTEST NGÀY 12/12/2021

10 / 100
Dưới đây là danh sách những thí sinh đăng ký tham gia thi kỳ thi Nattest ngày 12/12 tại điểm thi ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN Các bạn kiểm tra lại xem đã có tên mình trong danh sách chưa, những thí sinh nào đã đăng ký HUỶ thi kỳ này mà vẫn còn tên trong danh sách thì comment lại Họ Tên – Ngày sinh – Cấp độ thi để mình chỉnh sửa lại https://www.mediafire.com/file/sirnl8hldcy8z3z/DANH+S%C3%81CH+%C4%90%C4%82NG+K%C3%9D+THI+NAT-TEST+T12.2021.xlsx/file Liên hệ: 02437549867 ( Lưu ý: những thí sinh đk thi ở giao thông vận tải thì liên hệ với đơn vị tiếp nhận hồ sơ bên đó, đây là điểm thi của đh quốc gia hà nội )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *