KẾT QUẢ THI NAT-TEST KỲ THÁNG 6.2024

10 / 100

BTC kỳ thi Nat-test tại điểm thi Hà Nội trân trọng thông báo:

Hiện tại đã có kết quả thi ol kỳ thi Nattest ngày 9/6/2024

Thí sinh tra kết quả tại link này: http://www.nat-test.com/contents/result.html

Những bạn có hiển thị số báo danh trên bảng kết quả là đỗ, còn ko hiển thị là trượt

Kết quả giấy dự kiến đầu tháng 7 thì có. Khi nào có BTC sẽ thông báo sau.

BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *