KẾT QUẢ THI NATTEST NGÀY 6/8/2023

10 / 100

BTC Kỳ thi Nattest xin thông báo kết quả thi Nattest ngày 06/08/2023

Linh tra kết quả: http://www.nat-test.com/contents/result.html

Những thí sinh nào có Số Báo Danh hiện trên bảng kết quả tức là đã đỗ

Lịch trả chứng chỉ thi bản cứng dự kiến là 11/9/2023 ( Khi nào có lịch chính xác BTC sẽ thông báo lại sau)

BTC Kỳ thi Nat-test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *