THÔNG BÁO HỦY KỲ THI NAT-TEST NGÀY 23/10/2022 TẠI ĐIỂM THI HÀ NỘI

8 / 100

Ban tổ chức kỳ thi Nat-test tại điểm thi Hà Nội xin thông báo
Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, trong đó yêu cầu các địa điểm tổ chức thi cần được cấp phép từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngay sau khi Thông tư 11 được công bố, các đơn vị có liên kết tổ chức kì thi Nat-test đã phối hợp với phía Nhật Bản tích cực làm đề án xin cấp phép. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được sự cho phép chính thức của Bộ GD&ĐT.
Sau khi thảo luận với phía Nhật Bản, BTC kì thi, Ban tổ chức đã quyết định HỦY tổ chức Kỳ thi Nat-test vào ngày 23/10/2022 (Chủ Nhật) tại Trường Đại học Giao Thông Vận tại.
Sau tất cả những nỗ lực chuẩn bị cho Kỳ thi, Ban tổ chức thực sự lấy làm tiếc khi buộc phải đưa ra thông báo không mong muốn.
Ban tổ chức sẽ thông báo phương thức hoàn tiền cho thí sinh vào ngày 24/10/2022
Theo đó, thí sinh tiếp tục cập nhật thông tin về Kỳ thi trên các kênh sau:
-Website của Kỳ thi: https://nattest.com.vn/
-Facebook: Kỳ thi Nat-test
-Phone: 0975 530 196
Chân thành xin lỗi và mong thí sinh thông cảm!
Ban tổ chức Kỳ thi Nat-test tại điểm thi Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.