THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN THI NAT-TEST KỲ THI NGÀY 06/06/2021

6 / 100

 BTC kỳ thi Nat-test trường ĐH Ngoại xin thông báo, do diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Vì vậy kỳ thi ngày 06/06/2021 sẽ lùi lại để thi vào ngày 08/08/2021

 Đối với những thí sinh muốn thi kỳ tháng 8 thì hồ sơ sẽ được bảo lưu lại cho kỳ tháng 8

 Đối với những thí sinh không muốn tham dự kỳ thi tháng 8 sẽ được hoàn lại tiền.

Thời gian đăng ký bảo lưu, hoàn tiền lệ phí thi khi nào có thông báo cụ thể thì BTC sẽ thông báo sau

Liên hệ: 024 3754 9867

BTC KỲ THI NAT-TEST.

Leave a Reply

Your email address will not be published.