KẾT QUẢ THI NAT-TEST THÁNG 4.2022

15 / 100

BTC Kỳ thi Nattest xin thông báo kết quả thi Nat-test kỳ tháng 4.2022

Thí sinh tra kết quả tại đây: http://www.nat-test.com/contents/result.html

Hướng dẫn tra kết quả: Thí sinh nhập Số Báo Danh (SBD) của mình vào khung tìm kiếm ở góc trên bên phải màn hình

Nếu hiện ra SBD của mình tức là đã đỗ. Ngược lại nếu như không hiển thị SBD của mình trên bảng kết quả thì là trượt

Chứng chỉ gốc dự kiến ngày 6/5/2022 sẽ có

Ban tổ chức kỳ thi Nat-test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *