LỊCH TRẢ PHIẾU DỰ THI NATTEST KỲ THÁNG 11/2023

15 / 100

BTC Kỳ thi Nattest tại điểm thi Hà Nội xin thông báo:

Kỳ thi Nat-test ngày 12/11/2023 tại điểm thi ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội đã quyết định được tổ chức đúng hạn

Thời gian trả PHIẾU DỰ THI Nattest kỳ tháng 11/2023 như sau:
Từ 8/11/2023 đến 09/11/2023
Địa điểm:
Tại phòng 304 nhà B2, trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội
Thời gian làm việc: 8h30 – 11h00 ; 13h30h-16h
Khi đi mang theo:
– Phiếu thu tiền đối với cá nhân nộp lẻ
– Phiếu thu tiền kèm Danh sách thí sinh đối với cơ quan/tổ chức nộp nhiều hồ sơ
Trong trường hợp làm mất Phiếu Thu :
– Mang theo chứng minh thư photo công chứng đối với cá nhân nộp lẻ
– Mang theo Giấy Giới Thiệu của công ty kèm Danh sách có đóng dấu đỏ đối với các cơ quan/ tổ chức
Liên hệ: 0243 754 9867

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *