THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC LỆ PHÍ THI NAT-TEST TỪ KỲ THÁNG 2.2023

6 / 100

Ban Tổ Chức kỳ thi Nat-test tại điểm thi Hà Nội xin trân trọng thông báo

Bắt đầu từ kỳ thi tháng 2.2023 mức lệ phí thi là 800.000 / 1 bộ hồ sơ ( cho tất cả các cấp độ từ N1 – N5)

Do mức lệ phí thi được thông báo thay đổi muộn, nên những hồ sơ đã nộp để thi ở kỳ tháng 2 nộp bổ sung lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, cụ thể như sau

Thí sinh chuyển khoản phần còn thiếu vào số tài khoản sau:

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, STK: 19022286602023 ngân hàng Techcombank chi nhánh Trần Thái Tông (HN)

Nội dung chuyển khoản: Số Phiếu Thu – Họ tên người nộp tiền ghi trên Phiếu Thu

BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published.