THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN THI NAT-TEST KỲ THI NGÀY 08/08/2021

11 / 100

BTC kỳ thi Nat-test trường ĐH Ngoại Ngữ xin thông báo, do diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Vì vậy kỳ thi ngày 08/0/2021 sẽ lùi lại để thi vào ngày 10.10.2021

-Đối với những thí sinh muốn thi kỳ tháng 10 thì hồ sơ sẽ được bảo lưu lại cho kỳ tháng 10

-Đối với những thí sinh không muốn tham dự kỳ thi tháng 10 sẽ được hoàn lại tiền.

-Thời gian đăng ký bảo lưu, hoàn tiền lệ phí thi khi nào có thông báo cụ thể thì BTC sẽ thông báo sau

-Liên hệ: 0367 664 315 / 0975 530 196

BTC KỲ THI NAT-TEST.

Leave a Reply

Your email address will not be published.