THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN THI NAT-TEST KỲ THI NGÀY 10/10/2021 VÀ VIỆC HOÀN TIỀN, BẢO LƯU HỒ SƠ THÁNG 8/2021

6 / 100

BTC kỳ thi Nat-test trường ĐH Ngoại Ngữ xin thông báo, do diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Vì vậy:

*Kỳ thi ngày 10/10/2021 sẽ TẠM HOÃN không tổ chức thi

*Kỳ thi ngày 08/08/2021 sẽ lùi lại để thi vào ngày 12.12.2021.

-Đối với những thí sinh đã đăng ký kỳ thi tháng 8, nếu muốn thi kỳ tháng 12 thì hồ sơ sẽ được bảo lưu lại cho kỳ tháng 12

-Đối với những thí sinh đã đăng ký thi kỳ tháng 8 mà không có nguyện vọng tham dự kỳ thi tháng 12 sẽ được hoàn lại tiền.

-Thời gian đăng ký bảo lưu, hoàn tiền lệ phí thi khi nào có thông báo cụ thể thì BTC sẽ thông báo sau

-Liên hệ: 0367 664 315 / 0975 530 196

BTC KỲ THI NAT-TEST.

Leave a Reply

Your email address will not be published.